Odak ve Kapsam

Turkish Journal of Marketing, Türkiye’de Pazarlama alanında yayım yapan spesifik bir alan dergisidir. TUJOM Türkiye'nin Pazarlama temalı ilk dergilerinden biridir. TUJOM'un amacı ilk olarak Türkiye’de ulusal bir dergi statüsü kazanmak ve bununla birlikte uluslararası düzeyde tanınır ve uluslararası indekslerde taranır bir dergi olmaktır. Böylelikle Pazarlama alanında çalışan akademisyenlerin çalışmalarını yayımlama konusundaki sorunlarına bir alternatif sunmaktır. Bu amaçla, SSCI kapsamında taranan bir dergi olabilmenin gereklilikleri titizlikle takip edilmektedir.