Yayın Kurulu

 

 

Prof. Dr. Mahir NAKİP, Çankaya Üniversitesi, Turkey

Prof. Dr. Mustafa GÜLMEZ, Akdeniz Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Turkey

Assoc. Prof. Ali Çağlar ÇAKMAK, Turkey

Assist. Prof. Ramazan KURTOĞLU, BOZOK ÜNİVERSİTESİ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ, Turkey

Assist. Prof. Ramazan NACAR, Yalova Üniversitesi, İİBF, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü, Turkey

Assist. Prof. Mustafa ŞEHİRLİ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Turkey

Dr. Alain Michael MOMO, South Africa