Özet

Giderek dijitalleşen dünyada işletmeler de en güncel bilgilere ulaşmak ve tüketicilerle etkileşimde bulunmak için sosyal medya kanallarını giderek daha fazla kullanmaktadır. Girişimcilik ve pazarlamanın ara kesiti olarak ortaya çıkan girişimsel pazarlamayı kavramsal olarak ele alan bu çalışma Web 2.0 üzerinden girişimsel pazarlamaya yönelik çıkarımlarda bulunmaktadır. Çalışmada Web 2.0’nin dijital çağda küçük işletmeler için sunduğu fırsatlar ve zorluklar tartışılmıştır. Girişimsel pazarlama açısından Web 2.0’nin avantajları olduğu kadar bazı dezavantajlarının da olduğu ortaya konulmuştur. Bu açıdan bu çalışma küçük işletmelerin Web 2.0 araçlarını kullanmaya başlamasına yardımcı olacak öneriler sunmaktadır.