Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

 • Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış, ya da başka bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamış olmalıdır. TUJOM Dergisinde makale başvuru ve yayımlama için yazarlardan herhangi bir ücret alınmamaktadır.
 • Dergimizde çift kör hakemlik sistemi uygulandığından dolayı metin üzerinde yazar ismi yer almamalıdır.
 • Yayına kabul edilen çalışmaların yazar(lar)ı, çalışmalarının editörün uygun gördüğü herhangi bir sayıda yayımlanacağını kabul etmiş sayılır.
 • Metin şu şekilde yeniden düzenlenmelidir: A4 kağıdı formatında, kenar uzaklıkları 2,5 cm., Ana başlık 14 nk kalın, Alt başlıklar 12 nk kalın, metin 12 nk normal, satır aralıkları 1,5 satır, paragaf aralıkları 6 nk, paragraflar 1,25 cm içeriden.
 • Kaynakça metin sonunda ayrı bir başlık halinde bulunmalıdır. Kaynaklar numaralandırılmamalı ve yazar soyadına göre sıralanmalıdır. Kaynakçanın yazılmasında standart APA formatı kullanılmalıdır. Daha detaylı bilgi için dergi ana sayfasında Makale Değerlendirme menüsü altındaki TUJOM Dergisi Yayım ve Yazım Kuralları bölümüne bakabilirsiniz.
 • TUJOM Dergisine bir çalışma gönderildiğinde çalışmanın Yazar-Hakem arasında birbirini görmeme Çift Kör Değerlendirme talimatları sağlanmalıdır.
 • Dergiye gönderilen yazılar word dosyası formatında ve boyut olarak 1 MB'tan küçük olmalıdır. Örnek makale şablonu için lütfen tıklayınız
 • Dergiye gönderilen yazılar, başvuru tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde yazar(lar) tarafından değerlendirmenin ve yayımlamanın iptali için geri çekilebilir. Bu süreden sonra hakem değerlendirme sürecine alınmamış bile olsa gönderilen yazılar geri çekilemez.
 • Yeni dergi sisteminde makale başvuru süresini adım adım görmek için lütfen tıklayınız.
 • İki ve daha çok yazarlı çalışmalarda başvuru yapılırken 3. Üst Veri Gir (3. Adım: Gönderiyle İlgili Üst Veriyi Girme) aşamasında tüm yazarlar "Yayın Üzerindeki Sıraya Göre" "Katkıda Bulunanların Listesi" kısmına Katkıda Bulunan Kişi Ekle linkiyle eklenmeli ve Dergi ile iletişim kurulması için "Birincil İletişim" olarak İletişimden Sorumlu Yazar belirlenmelidir.

Yazar Rehberi

YAYIM KURALLARI 1. Turkish Journal of Marketing Dergisi yılda üç kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Makaleler Türkçe veya İngilizce dillerinde gönderilebilir. Dergide işletme ve yönetim alanlarında bilimsel nitelikte özgün çalışmalar yayımlanmaktadır.

 2. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılabilir. Dergide yayımlanacak yazıların yazım ve dilbilgisi kurallarına uygun olması şarttır. Dergide yayımlanan makalelerin bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir.

 3. Bütün makaleler web sitesi üzerinden elektronik ortamda gönderilmelidir (http://tujom.org). Yazar(lar) makalelerini dergi yayım kuralları doğrultusunda ve etik kurallarına uygun olarak hazırlamak zorundadır. Kurallara uygun olarak gönderilmeyen makaleler değerlendirmeye alınmaz. Gönderilen çalışmalar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olduğu anlamına gelir.

 4. Dergiye gönderilen makaleler, Yayın Kurulu kararıyla 3 hakeme gönderilir. Dergiye gönderilen makaleler en az iki ayrı hakemden olumlu görüş alındıktan sonra, Yayın Kurulu kararıyla basılır.

 5. Mizanpaj çalışması sırasında yazar(lar) kontrol ve düzeltme amaçlı yapılan gönderilere belirtilen sürelerde cevap vermek durumundadır. Belirtilen sürelerde cevap vermeyen yazar(lar)ın makaleleri bir sonraki sayıda değerlendirilmek üzere ötelenir.

 6. Değerlendirme süreci tamamlanan makaleler, geliş tarihi dikkate alınarak yayımlanır.

 7. Aynı yazar(lar)ın bir sayıda iki makalesi birden yayımlanmaz.

 8. 8.    Dergimizde kör hakemlik sistemi uygulandığından dolayı gönderilen çalışmalarda yazar(lar)ın adı ve kimliğini belli edecek herhangi bir bilgi yer almamalıdır.


 


YAZIM KURALLARI


1.    Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar ekler ve kaynakça dâhil 20 sayfayı aşmamalıdır. Yazılar Word formatında "Times New Roman" karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Çalışmalar A4 kağıdı formatında, kenar uzaklıkları 2,5 cm., Ana başlık 14 nk kalın, Alt başlıklar 12 nk kalın, metin 12 nk normal, satır aralıkları 1,5 satır, paragraf aralıkları 6 nk, paragraflar 1,25 cm içeriden sayfa düzeniyle hazırlanmalıdır.


2.    Makalenin başlığı, makalenin içeriğine uygun ve anlaşılır olmalıdır.


3.    Gönderilen makalelerde mutlaka, iki rakamlı düzeyde (örneğin; Q11) en az bir, en fazla üç adet jel (journal of economic literature) sınıflaması yapılmalıdır. Makalenin konu başlığına göre seçilmesi gereken jel sınıflamaları için http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php adresinden yararlanılabilir.


4.    Atıflar metin içerisinde bağlaç yöntemi kullanılarak yapılmalıdır. Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde (8 punto) ifade edilmelidir. Metin içerisinde atıflar yazar(lar)ın soyadı,kaynağın yılı ve sayfa numarası şeklinde yapılmalıdır. Yazar adı yoksa kurum adı yazar yerine kullanılmalıdır. Örnek; (Yılmaz, 2008:15), (Öztürk ve Akdoğan, 2010:225), (Öncü vd., 2005:10-12), (DPT, 2011:320).


5.    Gönderilen çalışmaların 150 kelimeyi geçmeyen Türkçe ve İngilizce özetleriyle özetlerin altında en fazla 3 anahtar sözcük yer almalıdır. Özetler tek satır aralığında 10 punto, italik, iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.


6.    Gönderilen çalışmalardaki başlık numaralarında, sayılar giriş bölümünden itibaren verilmeli, ondalık sistemde (1., 1.1., 1.1.1. gibi) numaralandırılmalıdır. 1. Kaynakça 10 punto şeklinde çalışmanın sonunda düzenlenmelidir. Kaynakça makale metninden sonraki sayfadan başlatılmalı ve çalışmalar soyadına göre alfabetik olarak sıralandırılmalıdır. Aynı yazarın birden çok çalışmasına atıfta bulunulduğunda, yayın tarihi en eski olandan başlamalıdır. Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla çalışmasına atıfta bulunulduğunda kaynaklar kaynakça ve metin içi atıflarda a,b,c,… harfleri kullanılarak numaralandırılmalıdır. Örnek; 2010a, 2010b, 2010c gibi. Bir yazarın tek ve birden fazla yazarlı çalışmasına atıfta bulunulması durumunda, önce tek yazarlı çalışmalar belirtilmelidir. Kaynakların yazılmasında standart APA formatı kullanılmalıdır. (Örnek: Soyadı, Adının baş harfi. (Yıl), Eser Adı, Basıldığı yer: Basımevi.)


8.    APA kuralları için aşağıdaki bağlantıları ziyaret edebilirsiniz: